Från vänster: Ordförande Peter Höglund, Ledamot Stefan Eliasson, Sekreterare Pernilla Engdahl
Ledamot Linda Ednarsson, Kassör Morgan Engdahl