Jujitsu

Jujutsu (Japanska: 柔術) är en japansk kampkonst där utövaren, utan vapen eller med endast ett kort vapen, kan besegra en beväpnad och bepansrad motståndare. Ordet Jujutsu stavas ofta även Jujitsu eller Ju-jitsu.

"Ju" kan i översättning ha flera betydelser, bland annat "mild, mjuk, smidig, flexibel, böjlig eller sträckning". "Jutsu" översätts som "konst eller teknik" och innebär att motståndarens kraft manipuleras mot denne själv istället för att möta kraft mot kraft. Jujutsu utvecklades bland samurajerna i det feodala Japan som en metod då det visade sig att slag och sparkar hade föga effekt på en bepansrad motståndare. Utövarna lärde sig att det mest effektiva sättet att neutralisera en motståndare var att sikta in sig på ledlås och kast. Dessa tekniker utvecklades under principen att rikta den attackerandes energi mot honom eller henne, ju mer energi som användes i attacken desto mer energi kom tillbaka i form av ett självförsvar.

Det finns många varianter av kampkonsten, vilket leder till en mångfald av tillvägagångsätt. Jujutsuskolor (ryu) kan lära ut olika former av grapplingtekniker till en viss grad, detta kan innehålla kast, fasthållningar, ledlås, känsliga tryckpunkter, bitande, fritagning, slag och sparkar. Förutom att lära ut Jujutsu lär många skolor ut användningen av vapen.

I dagsläget utövas Jujutsu i både tradionell och modern form. Olympiska idrotter som Judo, vilket utvecklades av Kanō Jigorō under den senare delen av 1800-talet, kan härledas tillbaka till flera olika traditionella Jujutsustilar. Detta innefattar även Brasiliansk Ju-jitsu som i sin tur härrör från tiden före andra världskriget och tidiga stilar av Kodokan Judo.