Shogun Jujitsu

Den stil vi tränar är helt utarbetad i Sverige för svenska förhållanden. Grunden i systemet är ett militärt handgemängssystem som sedan anpassats för civilt bruk under namnet Shogun Jujitsu. Detta innebär att systemet är modernt, enkelt och funktionellt samt helt inriktat mot självförsvar. Shogun var en person i det gamla japanska samhället som kan liknas vid vår militära befälhavare.

Benämningen Shogun Jujitsu är vald för att markera stilens militära ursprung. Jujitsu består av ett stort antal intränade rörelser, så kallade tekniker, som syftar till att avvärja en motståndares angrepp och vid behov skaffa sig erforderlig kontroll över honom. Eftersom strävan i normala fall är att skada angriparen så lite som möjligt går många tekniker ut på att fälla omkull angriparen och skaffa sig kontroll över honom genom att hålla fast honom i ett kontrollgrepp.

I en självförsvarssituation är det dock nödvändigt att alltid "vinna", vilket om situationen är tillräckligt allvarlig kan innebära att man kanske måste skada angriparen. Därför finns det även tekniker som är mycket farliga för angriparen. Dessa lägger ett större ansvar på den som använder dem och kräver därmed större mognad och teknisk kontroll. Det är viktigt att hela tiden kunna anpassa teknikerna så att man inte använder mer våld än som krävs, men samtidigt måste man hela tiden ha möjlighet att använda ytterligare våld om det visar sig nödvändigt för att klara situationen.

Det är mot denna bakgrund som Shogunsystemet är uppbyggt. Ett praktiskt tillämpbart självförsvarssystem som Shogun Jujitsu är inte särskilt stilrent enligt japanska traditioner, så om du är mera intresserad av ortodox träning och ceremoniella former kanske detta inte är något för dig.

 

Systemet är grundat av Benny Dahlqvist som har svart bälte 9:e Dan. Han har tränat Jujitsu i över 30 år och är den som utvecklade och införde den nu reglementerade handgemängsutbildningen inom svenska försvaret.

Benny jobbade tidigare på Flygvapnets Halmstadsskolor, F14 som officer men driver nu mera eget företag som organisations- och personalutvecklingskonsult. Dessutom innehar han titeln Soke (Stilgrundare, Stormästare).

Förutom i Halmstad bedrivs träning i detta system bland annat i Oskarström, Frösön, Karlskrona, Kallinge, Unnaryd m fl. och även på Island. Genom internationella kontakter tränar nu även enskilda medlemmar i bl a. Tyskland även detta system.

Grundfilosofin i Jujitsu är att med teknisk färdighet kompensera eventuell underlägsenhet i fysisk styrka. Detta gör att Jujitsu är lämpligt för såväl unga som gamla, kvinnor som män. Det finns en mängd olika stilar också inom Jujitsun, bara i Sverige kan man utan större problem finna ett tiotal. Skillnaden mellan stilarna kan ofta verka marginell, men är nog så viktig när du väljer vilken stil du skall börja träna.

Kanske har du lagt märke till att ordet Jujitsu ibland stavas på olika sätt. Detta beror helt enkelt på att termen är japansk, och olika översättare använder olika stavning för att efterlikna det japanska uttalet med hjälp av våra västerländska skrivtecken. Innebörden i begreppet är detsamma oavsett stavningen och idag används variationer i stavningen i viss mån för att skilja på olika stilar.

Träningen äger rum i träningspass om 1½-2 timmar. Förutom uppvärmning sysslar man med teknikträning av olika slag, ibland lätt styrketräning, stretching med mera. Stretchingen syftar främst till att kroppen skall må bra. Du behöver inte vara särskilt vig för att träna Jujitsu.

Träningen leds av utbildade och certifierade instruktörer. Oftast tränar man i grupper indelade efter elevernas bältesgrad. Största delen av tiden jobbar ni ihop två och två och övar teknikerna på varandra.

Någon gång per termin anordnas också träningsläger som normalt pågår under en lördag och söndag. Då gästas vi av utövare från andra klubbar och ofta också från andra stilar. Träningen genomföres i princip som på ordinarie träningstillfällen, men den blir givetvis intensivare eftersom du får träna kanske tio timmar på en helg.

Utveckling och gradering

Som du säkert känner till har man i de flesta kampsporter med asiatiskt ursprung delmål för träningen i form av olika bältesfärger som anger utövarens skicklighet. Till varje bälte tränar du ett visst urval av tekniker, och när du tillsammans med din instruktör bedömer att du kan dem tillräckligt bra får du testa till nästa bältesgrad.

Om du klarar testet blir du graderad till nästa bältesfärg. Bältesfärgerna i Shogun Jujitsu  är vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt och svart bälte. Förutom färgen på bältet har varje grad också ett nummer. De färgade bältena kallas Kyu-grader (elevgrader). Vitt bälte har nummer 6 (6:e Kyu) och brunt bälte har nummer 1 (1:a Kyu). Det svarta bältet är uppdelat i tio olika nivåer, Dan-grader (mästargrader). 1:a Dan är det första och 10:e Dan är det högsta. Vitt bälte har du som nybörjare.

Efter ungefär en termins träning är du redo att testa till gult bälte (5:e Kyu) och efter ytterligare en termin kan du kanske testa till orange bälte (4:e Kyu). Efter detta är ditt avancemang mycket individuellt beroende på hur mycket och hur ambitiöst du tränar. Är du riktigt duktig kanske du kan testa till svart bälte 1:a Dan redan efter tre års träning. Därefter har du möjlighet att ägna resten av ditt liv åt att fortsätta uppåt i Dangraderna.

Varför har man bälten med olika färg?

"Från början fanns det bara bälten med två färger, vitt och svart, där det vita var för eleven och det svarta för mästaren. Det sägs att det var när de japanska kamparterna kom till väst som de andra färgerna dök upp, eftersom västerlänningar inte har lika mycket tålamod. Det har också en praktisk funktion om man tränar eller tävlar i en blandad grupp eftersom man genom att se vilken färg den man tränar med har på bältet kan få en ungefärlig uppfattning om hur mycket den personen kan.” källa: https://www.budokampsport.se/vanliga-frågor

Vad är en dangrad?

En dangrad är en japansk nivågradering som används inom ett flertal kulturella utövningar med japanskt ursprung. Ofta har man ett graderingssystem som innefattar kyu- och dangrader, där kyugraderna är lägre än dangraderna. I allmänhet tar man graderna en i taget, och klättrar långsamt uppför gradstegen. Inom budo, traditionella japanska kampsporter, brukar dangrader utmärkas med svart bälte medan kyugrader har vita eller färgade bälten. Dangrader används även exempelvis inom de logiska brädspelen renju och go, blomsterarrangeringskonsten ikebana och teceremoni. Dangrader från Japan brukar kosta ganska mycket pengar, från 1000 svenska kronor och uppåt.” källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dangrad