Självförsvarsguiden


Självförsvarsguiden riktar sig främst till kvinnor men är självklart lika viktig att förstå oavsett genus
Tack till Bodyguard.nu för den berikande texten.

Förord

En del personer anser att man inte ska bruka våld vid en överfallssituation. Det är sant att våld föder våld, men i en situation där man blir överfallen som kvinna av en man så förväntar sig mannen inget eller väldigt begränsat motstånd. Slår kvinnan tillbaka reagerar mannen annorlunda. Mannen avbryter oftast sin handling, han backar och övergreppet upphör.

Våldsbrotten ökar i Sverige

Enligt den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet på anmälda brott, har misshandel / grov misshandel ökat med 12% jämfört med samma period 2006. Sexualbrott har ökat med 10% varav våldtäkt / grov våldtäkt ökat med 19% jämfört med samma period 2006. Tyvärr anmäls inte alla brott.

Motstånd lönar sig

Vare sig du gör motstånd eller inte är det ALDRIG ditt fel. Det är alltid gärningsmannen som är den skyldige. Vi kommer längre fram gå igenom hur du försvarar dig på bästa sätt, förberedelse, saker att tänka på, dödlig självförsvarsteknik och hur du agerar i olika hotfulla situationer, t.ex när vapen är inblandat.

Att självförsvar verkligen lönar sig bekräftas av polisen och givetvis också genom kvinnors egna berättelser. En del tror det krävs mångårig kampsportsträning för att kunna bjuda på motstånd, så är det absolut inte. Gemensam faktor för kvinnor som klarat sig undan övergrepp är att de gjort motstånd, på ett eller annat sätt. Oavsett hur stor och stark mannen är som överfaller så känner han smärta på ömtåliga kroppsdelar (se senare avdelningar).

Undersökningar visar att desto tidigare och kraftfullare kvinnan gör motstånd desto mindre aggressiv blir mannen. När en man överfaller en kvinna förväntar han sig inget motstånd, han söker ett lätt offer. Genom hot eller med fysiskt våld vill han att du under tystnad skall acceptera att bli våldtagen. Om du visar dig vara allt annat än detta; att du sprayar honom med självförsvarsspray, sticker honom med nycklar eller annat föremål, skriker och slår kommer han med största sannolikhet att ge upp och fly. Förutom överraskningen att möta motstånd riskerar han att bli upptäckt, och det är det sista han vill.

Du kanske tror att om du förhåller dig passiv får du mindre skador och risken för att bli mördad minskar. Det är sant att kvinnor som gör motstånd får lite mer blåmärken och småskador än de som förhåller sig passiva. Om du däremot inte gör motstånd blir du våldtagen. Den skadan är betydligt mer allvarlig. Dessutom så återhämtar sig kvinnor som blivit våldtagna men ändå gjort motstånd psykiskt betydligt fortare än de kvinnor som inte gjort något motstånd. Skulle mannen däremot reagera betydligt mer aggressivt på ditt motstånd skall du välja ett mer passivt försvar.

Uppemot 80% av de kvinnor som gjort motstånd när de utsatts för våldtäktsförsök klarade sig ifrån våldtäkt. Detta har framkommit i undersökningar genomförda i USA samt Storbritannien. I dessa undersökningar drog man slutsatser om att de som utsatts för våldtäkt genomgående hade uppträtt passivt.

Kvinnorna:
• Tvekade.
• Gjorde inget motstånd.
• Bad och grät.
• Var rädda för att bli mördade.
Kvinnorna:
• Var misstänksamma och reagerade på ett bryskt eller fientligt sätt gentemot våldtäktsmannen innan själva övergreppet började.
• Gjorde omedelbart motstånd.
• Var bestlutsamma att undvika våldtäkten till varje pris.
• Slog och sparkade.
• Var inte rädda för att bli mördade.

Valet att använda våld eller inte vid ett eventuellt överfall är ett personligt ställningstagande. När du står öga mot öga med våldtäktsmannen är det för sent att börja fundera på etik och självkänsla. Du måste ha färdiga handlingsplaner ifall det skulle hända.

Enligt svensk lag har man rätt att försvara sig med det våld man anser behövs. Vid övergrepp är det angriparen som bryter mot lagen och skadar dig. I en sådan situation skall du sätta din egen säkerhet och ditt eget välbefinnande först. Du slåss för att undvika att bli våldtagen och rädda ditt liv. Du skall inte bry dig om hans eventuella skador. Det är han som är brottslingen, inte du. Skulle du bli åtalad för missandel och sedan mot all förmodan få ett straff så är det betydligt bättre än att leva med det psykiska sår som en våldtäktssituation ger.

Steg ett

Undvik farliga platser och personer.

Du måste först förbereda dig mentalt och praktiskt för självförsvar. Du måste inse att du är värd att försvara och ge dig själv tillåtelse att försvara dig med både ord, röst och kropp.

Förbered och planera din färdväg. En annan bra förberedelse är att informera andra var du är. Om du varit på fest kan du komma överens med andra att du ringer dem när du kommit hem, har du inte hört av dig inom ett visst klockslag vet de att någonting har hänt. Bor du med någon kan du ringa hem och tala om vilken tid du beräknar vara hemma. Att inte använda droger eller alkohol gör det lättare att uppmärksamma farliga personer och handla i självförsvar. Därför är det väldigt viktigt att vara nykter när man är bland män man inte känner eller litar på. Givetvis kan man inte låsa in sig, utan det är en balans som du själv väljer. Utsätt dig inte för onödiga risker!

Öka din medvetenhet

När du utför dina dagliga aktiviteter är det lätt att glömma vardagsriskerna. På gatan svarar man i mobiltelefonen, man slumrar till på tåget eller bussen på väg hem från jobbet och på parkeringsplatsen tänker du främst på att stuva in varorna i bilen. Du tänker förmodligen inte på att telefonen eller handväskan kan bli stulen, eller att du kan bli rånad. Men du måste bli mer uppmärksam på din omgivning.

Fundera över dina rutiner

Ta dig tid att bedöma de risker som finns i dina dagliga rutiner. När du kör bil, handlar, på hemväg från jobbet etc.

Avläs signaler

Att uppfatta, bearbeta och värdera vår omgivning är något vi gör utan att tänka. Under samtal uppfattar du små förändringar i den andra personens ansiktsuttryck eller röst och kan avgöra om han eller hon håller på att bli arg eller hotfull, utan att personen ifråga behöver säga något speciellt. Denna instinkt eller vad du nu vill kalla det är det som hjälper oss att undvika eller reagera på fara och, i förlängningen, överleva. Att agera utifrån sådana signaler kan ibland strida mot sociala konventioner. Om du till exempel blir utsatt för sexuella anspelningar på ditt arbete kanske du känner dig besvärad och tvekar att säga ifrån. Men du måste lita på din instinkt och handla utifrån den. Säg till rakt på sak att du inte accepterar sättet han uttryckt sig på. Om det fortsätter får du vara beredd att ta upp problemet med någon som kan lösa det.

Var uppmärksam!

Att vara uppmärksam på sin omgivning är ett väldigt bra sätt att undvika att hamna i farliga situationer. När du rör dig utomhus, ta till vana att observera. Du kan titta efter ställen där personer kan stå gömda, till exempel buskar, bakom/i bil, portuppgångar osv. Du behöver inte förvänta dig att någon skall stå bakom varje buske eller bil, utan endast notera att där kan finnas en person gömd. Var uppmärksam på ljud omkring dig såsom steg, röster, billjud osv. Undvik att lyssna på cd-freestyle, mp3-spelare och liknande när du är ute sent, det hindrar dig från att höra ljud som kan förvarna om fara.

Om du måste ta dig ifrån den plats du befinner dig på så är det bra om du redan från början iakttagit vart möjliga utgångar finns, vart du kan springa för att försätta dig i säkerhet, och om det finns hinder mellan dig och flyktvägen. Tag till vana att lägga märke till sådana saker.

När du möter en person kan du notera hur han ser ut. Väldigt bra om du senare skall lämna signalement. Kännetecken du skall titta efter är längd, ögonfärg, hårfärg, rörelsemönster, speciella ärr eller tatueringar och andra saker som han inte kan ändra på så lätt.

En mans beteende och kroppsspråk kan däremot tyda på att han är farlig på något sätt. Oftast reagerar vi intuitivt på sådana signaler, lita på din intuition. Angående intuition så har väldigt många kvinnor efter övergreppet berättat att de innan överfallet kände att någonting var fel. Efteråt har de ångrat att de inte litat på sin intuition. Du behöver inte försöka intala dig att det beror på t ex fördomar, lita på din intuition den stämmer oftast. Men du måste förstå skillnaderna mellan att ha föraning om någonting och att ständigt vara rädd att något skall hända. Många kvinnor är rädda för att bli våldtagna när de går ensamma sent en kväll. Den rädslan är inte samma sak som att ana att en man är farlig, trots att han inte sagt någonting speciellt eller gjort något direkt hotfullt. Att utgå från att man alltid kan lita på andra och att tro att andra vill oss väl är tyvärr inte klokt alltid. Känn efter själv om du tror det ökar eller minskar risken i varje situation. Många våldtäktsförsök startar med att mannen börjar tala med kvinnan. Han försöker att inge förtroende och det är därför viktigt att vara misstänksam. Undersökningar visar att kvinnor som redan från början tenderade till att vara misstänksamma hade lättare att försvara sig och klara sig mot ett våldtäktsförsök.

Förbered dig på rädsla

I farliga situationer kan rädslan ge upphov till märkbara fysiska reaktioner som du bör vara beredd på. I krislägen kan en del människor bli helt paralyserade och kan ha svårt för att skrika. Andra kanske inte ens förstår vad som händer. Detta är helt ofrivilliga reaktioner och ska inte ses som tecken på svaghet. Tränar du på att skrika nej så är chansen att du kommer göra det vid ett överfall större. Skriker du vid ett överfall ökar chansen att han skall bli rädd och ta till flykten, dessutom blir man mer kraftfull fysiskt när man väl skriker ordentligt. En annan, mer betydelsefull, fysisk reaktion är att kroppen frigör adrenalin. Adrenalinkicken är förmodligen den mest användbara delen av rädsla, eftersom den gör att du kan göra undanmanövrar. Adrenalinet får hjärtat att slå fortare och du andas snabbare, vilket betyder att mer syre når hjärnan och musklerna. Dessa processer leder i sin tur till att dina sinnen blir mer känsliga och hjärnan arbetar snabbare. Du känner dig lättare och starkare än vanligt. Adrenalinet ökar även smärttåligheten. Men adrenalinets verkan går snabbt över och du blir trött.

Fastän de flesta av oss inte längre behöver använda vår överlevnadsinstinkt har vi fortfarande kvar den. Ha detta i åtanke om du är orolig för att du inte kommer att veta vad du ska göra om du blir överfallen eller hotad. Ingen kan tala om hur exakt DU ska agera för att lösa ett överfall eller ett nödläge som en olycka, men i stort sett bör du vidta följande åtgärder:

  • Bedöm situationen
    Arbeta snabbt och använd alla dina sinnen, klargör för dig själv exakt vad som har hänt och om det finns ytterligare risker för dig själv och andra.
  • Om det finns ytterligare risker måste du kanske undanröja dem innan du gör nåt annat. Har du en inkräktare i huset ska du ta dig ut innan du ringer polisen.
  • Skaffa hjälp
    I de flesta nödsituationer behöver man hjälp, antingen genom att ringa SOS Alarm eller från förbipasserande. Att skrika om man blir överfallen på gatan kan skrämma bort gärningsmannen och samtidigt få folk att komma till din hjälp. Använd gärna ett överfallslarm som komplement.

Lita på dig själv att du fattar rätt beslut. Det kommer att grunda sig intuition, liksom på ditt sunda förnuft, tidigare erfarenheter och råd från andra.

Undvik farliga platser

De flesta övergrepp mot kvinnor begås där det finns få människor i närheten. En park eller kyrkogård är klassiska marker för överfall. Det är betydligt bättre att ta den där omvägen än att chansa på genvägen. Även våldtäkter inomhus förekommer ofta. Polisen varnar särskilt för att följa med en man hem, eller att en man följer med dig hem, redan första gången ni träffats. Om du ändå följer honom hem så notera hans adress noga. Följer han med dig så kontrollera att du verkligen fått hans riktiga namn. En av orsakerna till att denna typ av våldtäkt är så frekvent förekommande står att finna i olika kulturers sätt att se på en kvinnas rätt att ta hem en man utan att det betyder sex.

Undvik farliga personer

Våldtagna kvinnor och våldtäktsterapeuter rekommenderar att du så fort som möjligt lämnar området, springande om så krävs om han har något av följande beteende:

• Han kränker dig känslomässigt, ignorerar dina åsikter osv.
• Bestämmer vilka du skall umgås med.
• Uttalar sig negativt om kvinnor.
• Han blir väldigt lätt svartsjuk.
• Han dricker mycket eller använder andra droger. Försöker få dig berusad.
• Han blir sur om du inte vill ha sex.
• Han är fysiskt våldsam mot dig eller andra, behöver inte vara särskilt våldsam för att det skall klassas som ett dåligt tecken.
• Han är elak mot barn eller djur.

Saker du bör undvika

Du bör hålla avstånd till okända personer. Ett avstånd på minst 2 armslängder är att rekommendera. Om det t ex ligger en man på marken och verka behöva hjälp: Gå fram emot honom, men håll avståndet och verkar det vara illa med honom så kontakta ambulans.

Gå mitt på trottoaren eller gatan istället för att gå för nära en husvägg. Var uppmärksam på att någon kan stå i en port eller bakom en bil. Sträck på dig och gå med självsäkra steg. Om en bil skulle stanna och du skulle bli tillfrågad om någonting så håll avstånd så de inte kan dra in dig i bilen. Välj om möjligt alltid vägar med belysning. Ha gärna självförsvarssprayen i en av händerna inne i jackfickan.

Om du misstänker att du är förföljd, byt sida samtidigt som du kikar över axeln. Det kan ju bero på tillfällighet om en man samtidigt korsar vägen som du. Korsa gatan igen. Följer han även då efter dig så kan du vara ganska säker att du är förföljd. Gör dig beredd för att klara dig undan ett möjligt kommande överfall. En annan strategi är att stanna upp och låta mannen passera dig. Du kan låtsas titta på klockan eller i handväskan samtidigt som du är uppmärksam på honom. Gå in på i en affär, kiosk, restaurang etc. Du kan även hejda fotgängare eller bilist och be om hjälp. Stöter du på ett gäng så försök byta sida om vägen, låt dig inte stoppas av dem. Börjar de prata så svara kort eller inte alls, stanna inte upp för detta.

Kör du bil så ha alla bildörrar låsta. Lås den även om du lämnar bilen för en liten kort stund. Det har hänt att män hoppar in i bilar de sett kvinnor kör i syfte med att våldta dem. Om du har lämnat bilen olåst, kika in i baksätet. Parkera bilen på ett så upplyst ställe som möjligt. Om en olycka hänt och någon frågar om hjälp, veva inte ned hela rutan utan bara en del. Ring efter hjälp eller åk iväg efter hjälp, låt inte män åka med dig. Får du själv fel på bilen, ring efter hjälp eller placera ut en varningstriangel och sätt dig i bilen tills någon stannar för att ge dig hjälp. Skulle någon sträcka in sin hand genom en öppen bilruta osv. så åk därifrån. Ta inte upp manliga liftare.

När du åker buss eller tåg, sätt dig så nära föraren som du kan. I första vagnen på t ex ett tunnelbanetåg/spårvagn kan du lätt påkalla förarens uppmärksamhet. Om du tycker det är obehagligt att vänta vid tunnelbaneperrongen så kan du stå vid spärren, om det finns personal där.

Beställ helst taxi via en växel. Tacka nej till en framvinkad eller beställd taxi om du blir misstänksam mot föraren av någon anledning. Åk aldrig svarttaxi, där är övergrepp och våld förekommande dagligen i Sverige.

Lifta inte. Om du trots detta måste lifta så lita på din intuition. Du behöver inte åka med en bil som stannat om du tycker det känns fel på något sätt. Du kan ju även välja att bara åka med kvinnliga bilister.

När du är utomlands, tänk på att i vissa länder så uppfattar män ögonkontakt som en invit; då kan det vara bättre att ignorera dem helt.

När du svarar på annons, eller skall träffa en person du lärt känna via Internet så se till att du inte träffar personen ensam. Ni kan stämma träff på ett fik till exempel. Detta gäller allt, även vid bostadsannons, eller försäljning av vad som helst. Släpp inte in okända män i huset/ lägenheten. Följ heller inte med en man som du känner dig otrygg med.

Att du blir arg över att begränsa dig, och tycker våldtäktsmännen skall sitta inne istället är en helt naturlig reaktion. Alla borde få känna sig trygga. Det är upprörande att det är på det här sättet, att man måste misstänka alla män som finns i omgivningen.

Övergrepp kan också ske när man precis börjat träffa en ny partner. En man kan dömas för att ha begått sexuellt övergrepp även om han bor tillsammans med henne och paret varken har separerat eller ansökt om skilsmässa. Skydda dig mot dessa attacker genom att vara försiktig när du träffar nya människor eller när en vän, släkting eller kollega beter sig märkligt. Bjud varken hem eller ge din adress till någon du inte känner särskilt bra. Om någon gör oönskade framstötar ska du klart och tydligt låt honom veta att du inte är intresserad och att ett nej faktiskt betyder just nej.

Intervjuer med våldtäktsmän har visat att deras huvudsakliga drivkraft är att utöva kontroll över andra; brottet har inget med lust, passion eller kärlek att göra. Många våldtäktsmän har allvarliga psykiska problem och många har själva utsatts för sexuella övergrepp som barn. Deras längtan efter sexuell dominans kan visas genom våldsamheter i relationer. Dessa tecken är dock inte lätta att se och våldtäktsmän kan verka vara "normala", välanpassade samhällsmedborgare.

Trots att vi gör allt vad vi kan för att hålla oss säkra kan vi ändå bli attackerade. Att hantera ett övergrepp är svårt men att höra om vad andra gått igenom kan hjälpa dig i återhämtningsprocessen. Det finns samtalsgrupper med andra kvinnor i liknande situation med samma erfarenhet som du.

Många undrar vad de skall och bör göra vid ett sexuellt övergrepp. Som vid andra attacker mot en själv är det svårt att förutse den egna reaktionen, och det beror också på vilket fysiskt och känslomässigt tillstånd man befinner sig i, hur situationen ser ut och hur gärningsmannen beter sig mot dig. Det är bara du som kan bedöma dessa faktorer och bestämma hur du bör agera just då. Reagerar du genast med att skrika, ropa, kämpa och använda självförsvarsknep ger det dig en god chans att få hjälp av andra, och det kan vara tillräckligt för att övertyga överfallaren om att du är för svår att kontrollera. Chock eller rädsla — speciellt om den som attackerar har ett vapen — kan tillfälligt göra dig paralyserad, men det innebär inte att du inte har några alternativ. Du kan vänta på rätt tillfälle att skrika eller kämpa emot, som när gärningsmannen lägger ifrån sig vapnet eller knäpper upp byxorna. Säger gärningsmannen att han inte kommer skada dig om du inte skriker eller gör motstånd kanske du bedömer att det bästa sättet för att överleva är att göra som han säger, särskilt om han har ett vapen. Tänk bara på att det betyder att du måste lita på hans ord och lita på att han går sin väg efter dådet. Du tar onekligen en risk om du kämpar emot eftersom det kan göra angriparen arg och få honom att ge igen, men detta måste vägas mot risken att inte göra någonting och ändå bli skadad. Du får aldrig känna dig skyldig och tro att du uppmuntrat till övergreppet eller "låtit det hända", eller för att du inte kämpade emot eller inte lyckades med att försvara dig, det är alltid våldtäktsmannen som är skyldig.

Gör alltid en polisanmälan. Det finns olika skäl till varför en del människor väljer att inte anmäla sexuella övergrepp. Man kanske känner sig skamsen eller generad, man kan vara rädd för hämnd eller tro att man har sig själv att skylla. Att anmäla brottet kan dock vara välgörande; man känner att rättvisa skipas, man hjälper andra att känna sig tryggare och förhindrar kanske våldtäktsmannen att attackera någon annan.

Det första du bör göra efter ett övergrepp är att ta dig till en säker plats, där du kan ringa efter polisen och ambulans eller till en vän eller familjemedlem. Även om du instinktivt vill tvätta dig så snart som möjligt bör du undvika just det, liksom att byta kläder och borsta tänderna, tills du blivit undersökt av en läkare. Har du redan tvättat dig ska ändå anmäla brottet, det finns kanske fortfarande bevis som kan användas. Även om du inte går till polisen bör du söka upp en läkare eller ett sjukhus, så att eventuella skador kan behandlas och du kan undersökas för oönskad graviditet eller sexuellt överförbara sjukdomar.

Hur än omständigheterna ser ut vid en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp så kan följderna bli enorma. Hur man reagerar är givetvis mycket individuellt och känslorna du får kan förändras allteftersom tiden går. I början är du kanske rädd, oförstående eller kanske helt stum. En del känner sig distanserade, andra gråter hysteriskt och kan inte sluta. Skuldkänslor är en vanlig reaktion och kan vara en barriär för att acceptera att det som hänt faktiskt var ett brott. Efter en tid försöker en del människor hantera saken genom att isolera sig och att inte vilja prata. I vissa fall kan våldtäkt och sexuella övergrepp leda till posttraumatisk stress. Även om du i början tror att du klarar av det här ensam är det effektivaste sättet att hantera ett övergrepp att söka psykologhjälp så snart som möjligt efter övergreppet. Sexuella övergrepp kan i hög grad även påverka partnern och familjemedlemmarna. Kanske känner de ilska och vill hämnas eller så känner de sig oförmögna att skydda den de älskar. I samtalsterapi kan man få utlopp för dessa känslor. Om en vän, partner eller någon i familjen har råkat ut för ett sexuellt övergrepp är ditt stöd mycket viktigt. Se till att finnas till hands närhelst offret behöver dig. Låt henne förstå att hon inte tar upp för mycket av din tid eller att hon skapar problem för dig. Så här kan du hjälpa till;

• Ge henne tid. Pressa henne inte att prata med dig och ha tålamod med återhämtningen, som kan ta flera år.
• Var omtänksam och ge ditt stöd utan att ställa några krav på henne. Tro på vad hon berättar.
• Hjälp henne att förstå att det inte var hennes fel utan gärningsmannens.
• Finns till hands och hjälp till med sådant som hushållsarbete, men bara om hon vill att du gör det.
• Försäkra din partner om att hon fortfarande är tilldragande. Pressa inte henne till sex utan låt henne bestämma takten.

Steg två

-Tag dig ur en farlig eller kränkande situation utan våld.

Attityder

Kvinnor sätter vanligen gränser mot män på ett undfallande sätt t ex genom att vädja, ignorera eller snällt säga ifrån. Detta fungerar tyvärr väldigt sällan. Man måste försöka visa gränser så tydligt man kan. En angripare söker alltid ett lätt offer. De första minuterna är avgörande. Visar kvinnan då bestämdhet så ökar hon chansen att mannen skall sluta kränka henne. Det är därför viktigt att du så fort som möjligt visar att du är en stark försvarare och inte ett lätt offer. Att bete sig onödigt aggressivt är heller inte särskilt klokt, det kan få mannen att känna sig provocerad och vilja ge igen.

Den bestämda attityden är den bästa vid gränssättning. Att vara bestämd är inte att be om ursäkt, inte förklara sig, inte tveka eller visa osäkerhet, utan att vara rättfram, självklar och tydlig. Detta signalerar att du inte är ett lätt offer utan en kvinna som kräver respekt, och som kommer försvara dig om du blir kränkt. Om mannen inte respekterar ditt kraftfulla och bestämda NEJ så är han farlig och du måste ta dig därifrån så fort som möjligt, eller stanna kvar och använda våld mot honom.

Kroppsspråket

Kroppsspråket är när det gäller att sätta gränser mycket viktigt. I en självförsvarssituation står kroppsspråket för 70%, tonfall och röstläge för 23% och de uttalade orden för 7% av det som angriparen uppfattar enligt undersökningar. Du kan med ditt kroppsspråk bete dig som en försvarare. En sådan står stadigt, tar plats och riktar hela sin uppmärksamhet med den hon talar med. Det är viktigt att inte le, eller skratta samtidigt som du säger nej. Då säger ju 93% av dig ja, men bara 7% nej. Var vänlig, men bestämd samtidigt.

Om du tex. sitter ned så försök breda ut dig, sträck på dig och se personen i ögonen. Du kan även resa dig upp och titta honom i ögonen. Blicken skall vara stadig och bestämd. Tala lugnt, tydligt och bestämt. Tänk på att försöka undvika att tala i falsett.

Visa med ditt kroppsspråk att du inte är något lätt offer.
• Gå självsäkert. Rusa inte, men gå heller inte för sakta. Promenera med bestämda steg, huvudet högt, ryggen rak.
• Var uppmärksam.
• Ta reda på din färdväg i förväg.
• Var förberedd.
• Klä dig klokt. T.ex. höga klackar hindrar allvarligt din möjlighet att springa ifrån förövaren.

Verbala strategier

Namnge — kritisera — säg vad du vill.

En verbal strategi är formeln: Namnge — kritisera — säg vad du vill. Du skall alltså först namnge vad som händer, det vill säga sätta ord på det som är kränkande, t ex att han tafsar på dig. Därefter skall du kritisera hans handling, dvs. det du vill säga att du skall uttala dig negativt om det han gör. Slutligen skall du tillkännage ditt önskemål. Till exempel.

"Du tar på mig — det känns väldigt obehagligt och jag upplever det som respektlöst — jag vill att du slutar med det."

Kritisera hans beteende, inte hans person. Om du kritiserar hans person kommer han i försvarsposition och du kan hamna i en lång diskussion. Repetera detta gång på gång tills han upphör, det är väldigt effektivt. Denna strategi är bra att använda då det är en person som du har någon slags relation med, inte en okänd man.

Du kan även spela tokig, sjung eller skratta hysteriskt det avskräcker många män. Att stoppa fingrarna i halsen och kräkas på sig själv är även väldigt effektivt, det låter kanske äckligt men det är att föredra framför en våldtäkt, det är nog alla kvinnor överens om. Kissa eller bajsa på sig är även det effektivt.

Du kan även lura honom, t ex låtsas att du vill ha sex med honom, eller att du är jätterädd, då minskar hans uppmärksamhet och du kan lättare springa därifrån. Det är även många kvinnor som föreslagit oralsex istället och sedan bitit till, biter du tillräckligt hårt så finns det ingen risk han skulle straffa dig direkt utan du kan lätt springa därifrån.

Skrik fungerar väldigt bra. Det är en av de mest framträdande, effektivaste självförsvarsstrategierna. Att skrika en befallning kan göra att du känner större kontroll och låter säkrare. Undvik underdåniga reaktioner som "Hjälp mig" och "Snälla släpp mig", i vissa fall kan även "Nej" bara förstärka angriparens vilja, men du måste bedöma situationen själv. Prova att skrika något av följande istället:

• Backa!
• Släpp!
• Försvinn!
• Sluta!
• Polis!
• Lägg av!
• Det brinner!

Passivitet

Du kan hålla dig passiv om någon av dessa försvarsmetoder inte är tillämpliga. Att vara passiv är inte detsamma som att ge upp. Du kan invänta ett bättre tillfälle för att göra fysiskt eller verbalt motstånd. Skulle du inte kunna göra något motstånd under övergreppet så kan du iaktta gärningsmannen. Försök även lämna spår efter dig, bitar av nagellack, hår, ett örhänge eller något annat. Under övergreppet kan du repetera för dig själv "detta är inte mitt fel. Jag gör mitt bästa. Jag är en bra människa. Jag kommer att överleva.". Skydda den allra innersta delen utav ditt inre, som ingen annan människa kan skada. Du måste tala med andra om vad du varit utsatt för.

Speciella platser

Bil

Om du åker bil med en man som trakasserar dig och vägrar släppa av dig när du begär det, kan du t ex tuta för att väcka uppmärksamhet, eller kasta ut saker ur bilfönstret. Det kan även fungera att tända eld på saker i bilen. Om det är en taxichaufför skall du notera hans taxinummer och sedan anmäla honom.

Om det är du själv som kör bilen när en passagerare börjar trakassera dig kan du t ex köra på ett sådant sätt så han blir rädd och tuta. Du kan även köra till ett ställe där du kan få hjälp.

Trappuppgång

När du befinner dig i en trappuppgång med en man som trakasserar dig kan du skrika så högt du kan DET BRINNER!!! För att få grannarnas uppmärksamhet. Att skrika på hjälp hjälper vanligtvis inte, eftersom människor i allmänhet är rädda för att själv råka illa ut.

Hiss

Det är otäckt att åka hiss tillsammans med en okänd man. Utrymmet är begränsat, och det kan vara svårt att få kontakt med andra människor. Men självförsvar fungerar lika bra i hiss som på andra platser.

Narkotikapåverkade personer

Narkotikapersoner kan vara betydligt mer oberäkneliga än alkoholpåverkade personer. Du bör bete dig lugnt och bestämt för att sedan så fort som möjligt ta dig ifrån platsen.

Att hjälpa andra

Om du ser någon i fara kanske du tänker att det är bäst att inte bli indragen. Din uppfattning är kanske att staten eller polisen är de enda som är ansvariga för säkerheten på gatorna, men det är faktiskt mycket vi andra kan göra för att det skall bli säkrare i samhället. Även om du inte behöver bli fysiskt indragen i en nödsituation du upptäckt, finns det saker du kan göra.

• Ring efter hjälp.
• Använda självförsvarssprayen mot angriparen.
• Leta efter polis, dörrvakter, tågvärd eller liknande.
• Ropa på hjälp.
• Skrik åt en angripare.
• Kom ihåg detaljer.
• Varna andra.

Steg tre

-Ta dig ur en farlig situation med våld

Har du försökt undvika en farlig person eller utan resultat försökt ta dig ur en farlig situation utan att använda våld, använd då självförsvarssprayen mot ansiktet eller attackera en sårbar kroppsdel.

De främsta målen är ögon, strupe, testiklar och knän. Vapnen är främst självförsvarssprayen och din egen kropp (fingrar, armbågar, knän och fötter) samt nycklar. Det är en fysisk omöjlighet att en man kan hålla fast en kvinna helt och samtidigt våldta henne. Något av alla hans primärmål är alltid oskyddat. Däremot kan gärningsmannen hota kvinnan verbalt, säga att han kommer skada henne och kanske döda henne om hon inte är lugn eller gör motstånd. I nästan alla fall är detta bara hot, men tror du han menar allvar kan du använda det passiva försvaret.

Alla kvinnor kan slåss!

Kanske känner du dig svag, klumpig eller har något funktionshinder? De tekniker vi tar upp här är alla lätta. Ingen av dessa tekniker bygger på styrka eller på mångårig träning.

Du måste dock känna ilska och total målmedvetenhet i alla dina slag och sparkar. Den styrkan du då får är utan tvekan nog för att du skall klara dig undan överfall. Ett exempel på detta är en 84-årig kvinna som slog ned en 25 årig våldtäktsman.

Om du agerar förnuftigt och planerar i förväg är chansen stor att du aldrig hamnar i en situation där du måste försvara dig fysiskt mot en angripare. Men överfall sker och det är mödan värt att ta sig tid att lära sig metoder som hjälper dig att slippa skador.

Ofta oroar sig människor för att de ska skada gärningsmannen när de försvarar sig själva och är rädda för att själva bli arresterade och åtalade. När du råkar ut för ett överfall kan du inte stanna upp och fundera på detta, för då ger du den som attackerar ett övertag. Din säkerhet, din värdighet och ditt välmående är något att vara rädd om. Ingen har rätt att hota, attackera, skada dig eller inskränka din frihet utan lagens medgivande. Skulle du bli rånad på gatan och din säkerhet sätts på spel är det viktigt att du inser att du inte måste vara passiv. Du kan kämpa emot genom att använda skäligt våld för att skydda dig själv från skada och för att kunna fly.

Rätten till nödvärn innebär enligt svensk lag att man får använda sig av våld för att värja sig i vissa situationer, s.k. nödvärnsituationer. Men man får inte använda vilka medel som helst, i princip "inte mer våld än nöden kräver". Det man gör får inte vara uppenbart oförsvarligt med hänsyn till det brottsliga angreppets karaktär och det angripnas betydelse. Den som handlar i nödvärn har alltså en marginal till godo; så länge det inte görs något uppenbart oförsvarligt. Det är bara du själv som kan avgöra vad du behöver göra för att försvara dig. Men för att se till att folk inte missbrukar lagarna om självförsvar finns det vissa saker som måste uppfyllas. Om du blir kallad till rätten måste du kunna rättfärdiga ditt agerande med att du fruktade för skada och att våld var det enda alternativet. Detta våld måste också stå i proportion till; om ditt liv inte är i fara kan du inte hota någon annan till livet t.ex. Det bästa rådet är dock att göra vad man behöver i just den situationen – skulle fallet hamna i domstol lär du nog kunna förklara dina handlingar.

Blir det värre om man gör motstånd? Även detta beror på vilken situation du befinner dig i. Kanske känner du att det är säkrast att inte göra motstånd, men i andra fall kan det vara bättre att göra motstånd för att kunna erbjuda en flyktmöjlighet. Du har rätt att använda "skäligt våld" (nödvärn) för att skydda andra, t.ex. en familjemedlem eller människor på gatan. Du får dock inte söka upp någon som hotar din familj, det är då ett jobb för polisen.

De sårbara punkterna

När du slår och sparkar för att försvara dig gäller det att träffa en punkt som ger både smärta och skada. Träffar du mannen en enda gång ordentligt på ett utav primärmålen (ögon, strupe, testiklar och knän) så är han oskadliggjord så att du hinner ta dig undan och påkalla hjälp. Andra punkter är öron, näsa, mellangärdet, skenbenet, fötternas ovansida, bakhuvudet och ryggraden. Men en spark på dessa områden har inte en lika handikappande effekt som på primärmålen.

Du kanske tycker det känns otäckt att till exempel slå eller trycka mot någons ögon. Vi har lätt att leva in i en annans situation, men när det handlar om självförsvar så är det dags att lägga medkänslan åt sidan och istället koncentrera dig på din uppgift, att slå tillbaka! Det största hindret mot att slå ut en överfallsman är ens egen inställning att försvara sig i en farlig situation. Genomgående för alla slag och sparkars effektivitet är att du försöker göra dem så snabbt och kraftfullt du kan samtidigt som du skriker så högt du kan, det skrämmer bort de flesta. Ta chansen! Det kan rädda ditt liv!

Primärmålen

Ögonen
En attack mot ögonen ger fruktansvärt våldsam effekt. Om du har händerna fria så tryck tummarna mot ögonen med all din kraft, detta kommer garanterat slå ut honom och kan inte klassas som övervåld om du blivit överfallen. Riv annars i ögonen vilket lätt orsakar förstörda hornhinnor, vilket för det mesta läks utav sig själv med tiden. Riv med naglarna över hela ansiktet, det ger DNA bevis.

Strupen
En attack mot strupen med knytnäve eller armbåge orsakar fruktansvärd smärta och kan även orsaka medvetslöshet. Slå så hårt du kan rakt fram emot struphuvudet för maximal effekt. Använd gärna armbågen med och slå från sidan mot struphuvudet. Över— och underarmsbenet är mycket hårda. Rotera höften åt det håll slaget skall träffa och låt armbågen följa med tills du når ditt mål. Du kan även bita överfallsmannen i halspulsådern, det ger effekt.

Testiklarna/Penis
En attack mot testiklarna orsakar smärta, chock och medvetslöshet. Bland det mest effektiva man kan göra är att ta ett ordentligt tag om testiklarna, klämma åt, vrida om och dra, gör du det ordentligt kommer mannen antagligen svimma efter ett par sekunder. Sparka med fotens ovansida eller med vristen rakt upp mot angriparens testiklar. Gör det fort, då hinner gärningsmannen inte få tag i din fot. Mannens penis är också känslig.

Knäna
En attack mot knän ger kraftig smärta samt gör personen oförmögen att gå. Det behövs inte mer kraft än hos en 11 åring, för att knäet skall bli allvarligt skadat och personen skall förflytta sig krypandes efter en spark.

Sekundärmålen

Öronen
Slå med all din kraft mot angriparens öron med dina handflator. Du kan kupa händerna något och hålla ihop fingrarna, så du bildar två täta "lock". Orsakar smärta och spruckna trumhinnor.

Näsan
Om du träffar näsan utan kraft så kan det innebära att han fortfarande kan fortsätta. Slå alltså hårt om du siktar mot näsan. En attack mot näsan är då inte att föredra då det kan göra gärningsmannen ännu mer våldsam.

Fingrarna
Att vrida ett finger bakåt t.ex. kan orsaka stor smärta och innebära att förövaren släpper dig för en sekund.

Mellangärdet
En attack mot solarplexus är fruktansvärt effektiv, men kan vara svårt att träffa rätt. En stöt mot solarplexus leder till andningsproblem.

Skenbenet
Spark mot skenbenet orsakar stark smärta.

Fotens ovansida
Ett ordentligt stamp mot fotryggen gör att något/några av benen i foten går sönder, vilket orsakar smärta och gärningsmannen får svårt att gå.

Bakhuvudet
Orsakar smärta och hjärnskakning.

Ryggraden
Orsakar smärta och förlamning (om någon del av ryggen skadas svårt).

VAPEN

När du konfronteras med en angripare får du lov att använda vilka metoder som helst. Det innebär att du kan behöva använda vad du har till hands för att slå honom ifrån dig. De mest uppenbara och effektiva vapen vår egen kropp har är knän, armbågar, huvud (för skallningar etc.). Andra vapen vår kropp innehar är ju händer och fötter, men risken för skador på händerna är stora, och att använda fötterna med ett par grova skor eller skor med skarp klack är inte fel. Risken för att tappa balansen under speciellt för höga sparkar är dock stor. Även handväskan, paraplyet, mobilen, sax, penna, eller en sten som du plockar upp kan bli ett effektivt vapen, speciellt om angriparen är starkare än du. Om ditt liv är i fara ska du i första hand tänka på att försvara dig. Men detta innebär inte att du ska gå omkring med ett olagligt vapen i självförsvarssyfte. Det finns lagliga vapen som kan inhandlas, som t.ex. självförsvarsspray eller larm. Att bära kniv är i Sverige olagligt, storleken på kniven har ingen som helst betydelse för brott mot knivlagen. Man får bära t.ex. en morakniv eller en schweizisk armekniv för sitt arbete, men har du med den på krogen får du problem. Tårgas och pepparspray är också olagliga. Har du skäl för att ha en sax i fickan kan även detta vara extremt effektivt.

Kroppens vapen:
• ARMBÅGAR - Ger maximal effekt med liten risk för egen skada, kräver dock att man är nära angriparen.
• KNÄN - Är också mycket effektiva med liten risk för egen skada, kräver dock också att man är nära angriparen.
• HUVUD - Att leverera en s.k. "dansk skalle".
• NAGLAR - Att riva med, i t.ex. ögonen.
• HÄNDER - Att örfila eller boxa med.
• FÖTTER - Att sparka på närmsta mål som; knä, skrev, smalben.

Försvar mot flera män

Även om gruppangrepp kanske inte är de mest vanligt förekommande, (även om de har ökat under de senaste åren) kan de vara mycket skrämmande. Grupper är särskilt farliga eftersom här spelar grupptrycket en stor roll. Gruppen eggar varandra att begå kanske värre saker än de gjort annars. Det finns dock åtgärder du kan vidta. Slå bara tillbaka om du inte har något annat val. Det bästa man kan göra i denna situation är att försöka tala sig ut knipan. Lugna ner situationen genom att själv vara lugn. Använd en stadig röst och tala om för dem att du inte vill slåss med någon av dem. Vad som än händer skall du försöka bli stående. Hamnar du på marken är du väldigt sårbar under en gruppattack. Ställ dig med ryggen mot en vägg eller en bil för att undvika att bli överraskad bakifrån.

Det kan tyckas vara betydligt svårare att försvara sig mot fler än en angripare, men sannolikheten är lika stor som vid en angripare. Detta beror dels på att män vill ha ett lätt offer, dels att det är svårt att ta ett grepp mot en kvinna som slår kraftfullt mot primärmålen. Det som är viktigt är att man skall undvika att hamna mitt bland dem, istället skall du sträva efter att ha dem framför dig så du kan svara på deras attacker med sparkar, självförsvarsspray, larm samt skrik på hjälp.

Försök identifiera vem som är ledaren och attackera honom. När du fått en ordentlig träff på honom försvinner oftast resten av gänget.

Försvar mot drogpåverkade personer

En person som är påverkad av narkotika är inte lika känslig mot smärta. Därför bör du försöka välja de mål som orsakar en rejäl effekt. En ordentlig spark på knäet gör att han inte kan gå, ett slag i ögonen gör att han inte kan se.

Att hjälpa andra

I en situation där du bedömer att du måste hjälpa en kvinna från att bli våldtagen kan du välja att attackera ett av primärmålen eller spraya självförsvarsspray i ögonen. Kan du inte göra någonting så spring efter hjälp eller ring på mobilen till polis, skrik till den hjälpbehövande att du skall ordna hjälp.

Knivöverfall

Om du konfronteras med en pistol eller kniv ska du försöka att inte förvärra situationen. Angriparen är kanske nervös så prata så lugnt som möjligt och undvik plötsliga rörelser. Försök inte lista ut om det är ett riktigt vapen eller en kopia utan ge honom vad han vill ha, speciellt om han har en pistol - ditt liv är värt så mycket mer än ägodelar.

Kvinnor som råkat ut för en knivbeväpnad man har klarat sig lika ofta som om mannen varit obeväpnad. I de allra flesta fall använder en man kniven bara för att få ett större övertag, han planerar inte att använda den. En angripare med kniv kanske rispar kvinnan på armarna och i ansiktet, men de skadorna är inte livshotande. De ställen du skall skydda är den stora kroppspulsådern som löper ytligast på båda sidorna av halsen, på insidan av överarmarna och insidan av låren. Det är också viktigt att skydda tinningen, halsen och hjärtat för hugg. Resterande delar av kroppen kan klara en hel del hugg, det känns i princip ingenting vid själva tillfället man blir knivhugget, smärtan kommer först senare. Det är inte alltid lämpligt att skrika och slåss när man försvarar sig mot en angripare som har kniv, försök prata dig ur situationen i första hand.

Det finns två olika sätt att försvara sig på beroende på om det är ett aktivt eller passivt överfall. Skulle du ha en kniv nära din strupe eller på annat ställe som är direkt livshotande måste du förhålla dig helt passiv i fysisk bemärkelse. Förbered dig mentalt, tänk på att andas och försök att fråga angriparen vad han vill dig. Försök invänta på att han tar bort kniven från din strupe, så du kan försvara dig fysiskt och/eller springa därifrån. Om angriparen skär och hugger mot dig gäller det att hålla honom på avstånd. Rör dig i en cirkel runt honom, så att du kanske kan röra dig mot en utgång eller lättare finner en väg du kan springa iväg på. Skrik på hjälp.

Skjutvapen

Om en angripare hotar dig med skjutvapen går det inte att slå tillbaka. Istället skall du använda dig av verbalt eller passivt motstånd. Du måste trots den känslomässiga anspänningen behålla ditt lugn.