Medlemskap & Avgifter

Jujitsu

Medlems- & träningsavgifter:

Träningsavgift vuxna: 600 kr per termin (+Medlemsavgift)
Träningsavgift ungdom: 500 kr per termin (+Medlemsavgift)
Träningsavgift student: 500 kr per termin (+Medlemsavgift)
Träningsavgift familj: 950 kr per termin (+Medlemsavgift)
Medlemsavgift 100 kr per termin och person (+Träningsavgift)

Postgiro

Vid ev. inbetalningar var vänlig använd Pg-nr: 538169-4 och skriv tydligt vad betalningen avser och från vem.
 

Iaido

Medlems- & träningsavgifter:

Träningsavgift per person: 650 kr per termin (+Medlemsavgift)
Medlemsavgift: 100 kr per termin och person (+Träningsavgift)

Postgiro

Vid ev. inbetalningar var vänlig använd Pg-nr: 538169-4 och skriv tydligt vad betalningen avser och från vem.