Medlemskap & Avgifter

Jujitsu

Medlems- & träningsavgifter:

Vuxna: 700 kr per termin (träning + medlemsavgift)
Barn och ungdom: 600 kr per termin (träning + medlemsavgift)
Student: 600 kr per termin (träning + medlemsavgift)
Familj: 950 kr + 100kr/person
Stödmedlem: 100 kr per termin

Postgiro

Vid ev. inbetalningar var vänlig använd Pg-nr: 538169-4 och skriv tydligt vad betalningen avser och från vem.
 

Iaido

Medlems- & träningsavgifter:

Vuxna: 750 kr per termin (träning + medlemsavgift)
Stödmedlem: 100 kr per termin

Postgiro

Vid ev. inbetalningar var vänlig använd Pg-nr: 538169-4 och skriv tydligt vad betalningen avser och från vem.