Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente.

Det är mycket viktigt att tänka på att preparat ordinerat av läkare är nödvändigtvis inte godkänt att användas under tävling och träning. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Således bör vederbörande informera läkare att denne är en aktiv idrottare oavsett om det handlar om träning och/eller tävling och undersöka om medicinen/preparatet är tillåtet. Information om otillåtna preparat och eventuella dispenser finns på röd-gröna listan, utövaren kan alltså inte räkna med att en läkare eller annan receptskrivare besitter denna kunskap.

Shogun Halmstad följer Riksidrottsföbundets antidopingregler och är vaccinerad enligt RFs reglemente.

Shogun Halmstad rekommenderar alla sin medlemmar att genomföra RFs kunskapstest och ren vinnare beträffande otillåtna medel.

För vidare information om antidoping se här eller prata med vår antidopingansvarige Stefan Eliasson.

Klubbens antidopingplan hittas här.