Jujitsu


Peter Höglund

Svart bälte 8 Dan Jujitsu - Shihan
Svart bälte 3 Dan Iaido

Shogun Förbundsinstruktör Jujitsu
SBF Klubbinstruktör & Barninstruktör Jujitsu, Iaido

Peter tillhör Luftvärnsregementet men arbetar för FMV. Han började med jujitsu 1987 för att bli bättre på det militära handgemänget som försvarsmakten hade vid denna tid d.v.s. verkade som instruktör på detta system och har varit närkampsinstruktör inom försvarsmakten på det nya systemet 2004-2011. Tränar och utbildar i IAIDO. Är intresserad av allt som behandlar gamla japanska traditioner och svärd. Är just nu ordförande i förbundet - Shogun Jujitsu Sverige samt är vice ordförande och artansvarig Iaido i Svenska Kendoförbundet samt ordförande i klubben.

Telefon: 035 - 22 01 28, 0708 - 17 96 44
Email:
peter.hoeglund@telia.com

 

Ulf Gustafsson

Svart bälte 3 Dan Jujitsu
Shogun Distriktsinstruktör Jujitsu
SBF Klubbinstruktör och Barninstruktör Jujitsu

I dagsläget arbetar jag som Senior Systemutvecklare i affärssystemet Jeeves och integrerar detta mot externa system inom bland annat sjukvården. Jag började träna hösten 1994 och innehar svart bälte samt distriktsinstruktörslicens. För närvarande är jag ansvarig för ungdomsträningen i Shogun Halmstad.

Telefon: 0730 - 79 49 27
Email:
ulf@ulto.se

 

Morgan Engdahl

Svart bälte 2 Dan Iaido, Svart bälte 1 Dan Jujitsu
7 Graden Wing Tsun Kung fu
Shogunförbundet Klubbinstruktör
SB&KF Instruktörslicens & Barninstruktör

Jag är anställd av Celsa Steelservice AB och arbetar som regionsansvarig försäljningsingenjör. Mitt intresse för kampkonst är stort då jag anser att träningen uppfyller det mesta, fysiskt och mentalt. För många år sedan startade jag min kampkonstkarriär inom Shotokan Karate och var aktiv utövare i fem-sex år. Dessvärre hamnade jag på sofflocket i många år innan jag bestämde mig för att ta upp denna träningsform igen. Nu blev det inte karate som stod överst på önskelistan, utan istället blev det Wing Tsun Kung fu som jag fortfarande tränar flitigt. För att komplettera träningen ytterligare började jag även med Shogun Jujitsu och svärdskonsten Iaido.

Telefon:
Email:
shogun.halmstad@gmail.com


 
 

Stefan Eliasson

Svart bälte 3 Dan Iaido
Brunt bälte 1 Kyu Jujitsu
Shogunförbundet Klubbinstruktör
SB&KF Instruktörslicens & Barninstruktör

Jag har tränat kampsport till och från sedan sent 80-tal. De arter jag tränar eller tränat är Jujitsu, Iaido, Judo och Jodo.

 

Telefon:
Email: shogun.halmstad@gmail.com
 

Jonas Mattsson-Frost

Blått bälte 2 kyu Jujitsu
Shogunförbundet Klubbinstruktör
SB&KF Instruktörslicens & Barninstruktör

Jonas arbetar på Swedbank AB, som affärsanalytiker för Telefon- och Internetbanken. Intresset för kampsport började tidigt i tonåren. 80 – 90 talet innefattade träning i Karate och Ninjutsu/Taijutsu i Dalarna, men detta avbröts i samband med akademiska studier på 90-talet när Jonas flyttade till Halmstad. Några år efter de akademiska studierna och en bit in på 2000-talet återkom intresset för kampsport och Jonas började träna Aikido vid Halmstad aikidoklubb och lite senare övergick detta till träning i iaido via Falkenberg JK. Jonas började träna Shogun jujitsu för några år sedan, efter att hans dotter Emma hade börjat i barngruppen.

Telefon:
Email:
shogun.halmstad@gmail.com