Gradering Jujitsu 10:e december

26.05.2021 10:00

Som ni säkert känner till har man i de flesta kampsporter med asiatiskt ursprung delmål för träningen i form av olika bältesfärger som anger utövarens kunnande. Till varje bälte tränar du ett visst urval av tekniker och när du tillsammans med din instruktör bedömer att du kan dem tillräckligt bra får du testa till nästa bältesgrad vid terminens slut. Bältet som man bär skall spegla kunskaperna man har fått i jujitsu. Man skall dock inte stirra sig blind på bältesfärgen, bältets huvudfunktion är främst att hålla ihop dräkten. - Förr i tiden hade alla elever vitt bälte och mästaren hade svart, allt eftersom tiden gick och antalet genomförda träningar för eleverna blev allt fler, desto smutsigare blev bältet tills det slutligen var svart. Enligt sed ska med andra ord ett bälte inom budoarterna aldrig tvättas. Tiderna till nästa gradering är individuella och beror på hur många träningar personen har deltagit i samt hur flitig eleven varit på träningarna under terminen. Kunskap och förståelse för principer är det viktigaste som bedöms vid varje gradering. Eftersom det kan vara lite stressande och nervöst att genomföra sina tekniker inför en instruktör vid en gradering så är det viktigt att veta att bedömningen av eleven görs löpande under hela terminen och att skillnaden mellan Regnbågsdagen och en vanlig träning inte är så stor. Detta innebär så klart ändå att det är bra att ge det där lilla extra under Regnbågsdagen och se det hela som ett längre träningspass. Kom ihåg att ett nytt bälte inte gör en oövervinnlig det är träningstid och engagemang som är det viktigaste!

En lyckad gradering innebär att man har uppnått den erfarenhet, kunskap och mognad som krävs för att med respekt för Shogun Jujitsus regler och etik bära ett bälte med en viss färg eller markering. Alla som har erlagt medlemsavgift samt träningsavgift för den innevarande terminen har rätt att pröva för nästa grad. Vi rekommenderar att utövaren deltagit under åtminstone 13-15 träningspass den senaste terminen innan ett graderingsprov genomförs. Det finns naturligtvis undantag där utövaren kan ha erfarenhet från andra självförsvarssystem eller liknande som kan förkorta tiden till nästa grad. Det finns ett starkt samband mellan tid - fysisk och psykisk mognad - samt antal träningspass innan möjligheten till att gradera till nästa grad infinner sig. Det är instruktörens uppgift att så långt som möjligt se till att eleverna har bälten som motsvarar deras kunskaper. Färgen på bältet ska ge en fingervisning om hur långt i sin jujitsuträning eleven har avancerat. Har du gult eller grönt bälte så vet tränaren och andra att du behärskar flera avancerade tekniker och att det går att ställa högre krav på dig. En med vitt bälte och ett streck däremot signalerar till andra att de bör vara försiktiga då de har att göra med någon som inte tränat lika länge och kan därmed undvika onödiga skador.

Tiderna som gäller lördag den 10:e december är följande:
Gradering – barn, klockan 10:00-ca.12:00 i hall C2

Gradering – vuxna, klockan 13:00 tills vi är klara dock längst till kl17:00 i hall C2 !