Gradering och julavslutning lördag 10 december 2022

05.11.2021 20:39

Lördag den 10 december 2022 så har vi gradering och julavslutning.

Barngruppen 10:00 - 12:00

Ungdom/Vuxengruppen 13:00 tills vi är färdiga dock längst till 17:000