Barnledarutb. genomförd

06.09.2014 18:03

Så var barnledarutbildningen genomförd för sex av Shoguns instruktörer. För en del av oss blev kursen en uppdatering och för några av oss var detta något helt nytt. Oavsett så betraktades kursen som givande och den gav oss ett par tankeställare och idéer som vi har för avsikt att ventilera i en uppföljande sammankomst. Utbildningen hölls av Svenska Budo & Kampsportsförbundet och en mycket kompetent herre vid namn Urban Aldenklint som arbetar som Aikidoinstruktör på heltid i Stockholm. Som deltagare i kursen fick vi inblick i hur barn i olika åldrar bör tränas och bemötas under ett träningspass. Det talades en hel del om hur ledare bör uppträda och idrottens behov av nya förmågor – alltså barn som börjar engagera och aktivera sig i någon form av idrott, gärna flera olika former av idrott. Det som är lätt att glömma bort när det sägs att idrotten behöver fler barn som aktiverar sig så är det också viktigt som förälder att komma ihåg – Barn behöver idrott minst lika mycket som idrotten behöver barnen! Utan att gå in på djupet vad kursen handlade om så berörde vi bland annat områden som ledarskapet, föräldrar till tränande barn, lek och gemenskap och  värderingar. Träningsupplägg och skador diskuterades och framförallt varför vi ledare offrar vår tid ideellt att träna och vägleda andras barn. Som ledare verkade de flestas uppfattning vara att det är mycket utvecklande för en själv att träna barn och få tillfredsställelse av att se hur dessa barn utvecklas och uppskattar den fysiska aktiviteten. Som en japansk aikidoinstruktör hade uttryckt sig – Kan du träna barn på ett bra sätt kan du träna vilken vuxen som helst men det omvända funkar sällan. Vi i Shogun Halmstad som numera är licenseriade barninstruktörer enligt SB & KF heter Peter Höglund, Ulf Gustavsson, David Troilius, Morgan Engdahl, Jonas Mattsson-Frost och Stefan Eliasson. Tack för ordet /Morgan Engdahl