Årsmöte

11.03.2018 20:31

Årsmöte kommer att hållas söndagen den 11:e mars kl.15-16 i Halmstad Arena.

mer information kommer...

Bilaga A, Föreningspolicy Shogun Halmstad Jujitsu 2018.pdf (758,4 kB)

Bilaga B, Ledarguide Shogun Halmstad Jujitsu 2018.pdf (603,1 kB)

Bilaga C, Förbundet Shogun Jujitsu Sveriges ledstjärna.pdf (351,4 kB)

Bilaga D, Budo o Kampsportsförbundets etiska normer 2018.pdf (321,3 kB)

Bilaga E, RF Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.pdf (250,9 kB)

Shogun Jujitsu Halmstads Årsberättelse 2017.pdf (366,1 kB)

STADGAR Shogun Halmstad Jujitsu 2018.pdf (1,1 MB)