Årsmöte 2023

19.11.2022 19:00

Den 19:e mars 2023 är det dags för Shogun Halmstads årsmöte kl.16.

Årsmötet kommer att ske digitalt, mejla  shogun.halmstad@gmail.com  för länk till mötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19:e februari 2023.

Välkomna!