Årsmöte 2021

24.03.2021 19:00

Den 24:e mars 2021 är det dags för Shogun Halmstads digitala årsmöte kl.19.

Mejla shogun.halmstad@gmail.se för weblänk till mötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24:e februari 2021