Årsmöte 2021

24.03.2021 19:00

Den 24:e mars 2021 är det dags för Shogun Halmstads årsmöte. Vi håller detta i träningslokalen C2 i Halmstad Arena kl.19.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24:e februari 2021