Shogun Jujitsu instruktörsutbildning 2023

Uppvisning, Eurostop 2014-01-01 - Foto © Peter Höglund

Jubileumsläger Shogun Oskarström 2013-08-24

Förbundsläger Mars 2012