Covid-19 information

OBS VIKTIG INFORMATION OM COVID-19

!

Håll koll här och i vår Facebook grupp för mer info!

Se ytterligare info på www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

 

Shogun Halmstad kommer att fortsätta bedriva viss träning både i jujitsu och iaido men minimera den fysiska kontakten, vilket t.ex. kan innebära att vi tränar i Kata-form. Vi följer löpande utvecklingen och rekommendationer från Svenska Budo och Kampsportsförbundet, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten, därför uppmanar vi våra medlemmar att följa oss på Facebook och vår hemsida för vidare information om läget skulle förändras.

För att minska risken för spridning av Coronaviruset Covid-19 uppmanar vi våra medlemmar till att vara noga med hygienen innan de inträder i träningslokalen samt att stanna hemma om ni har minsta förkylnings- eller influensasymptom samt tillhör någon av riskgrupperna. Personer, tränande eller besökare, som kommer till vår träningslokal och uppvisar nämnda symptom kommer vänligen men bestämt att avvisas.

Till följd av rådande läge har vi valt att skjuta upp onsdagens årsmöte (2020-03-18) till onsdagen den 2020-05-20

Mer information kan ni hitta här:

https://www.1177.se/Halland/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/